Michał Merczyński

Michał Merczyński


Misją Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest nie tylko digitalizacja polskiego dziedzictwa audiowizualnego, ale także jego mądre udostępnianie i promowanie aktywnego udziału w kulturze. Służą do tego narzędzia, którymi pragniemy komunikować się z odbiorcą już zaznajomionym z kulturą, ale także z tym młodszym i zupełnie początkującym - dziećmi i młodzieżą. Chcemy sprawić, aby kultura była w ich życiu istotną wartością. By tak się stało NInA podejmuje działania przybliżające tej niezwykle krytycznej i wymagającej grupie odbiorców polską kulturę audiowizualną - wydając ją na nośnikach DVD i prowadzonych przez siebie portalach: www.nina.gov.pl i www.dwutygodnik.com, które w zależności od wieku, zainteresowań i potrzeb odbiorców mogą stać się dla nich jednym z pierwszych nowoczesnych narzędzi do bliskiego kontaktu z kulturą.

Myśląc o dziedzictwie kulturowym i jego promocji nie dość często docenia się wagę kształcenia młodego odbiorcy. Tym bardziej należy podkreślić znaczenie i rangę w polskim życiu kulturalnym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, który konsekwentnie i z wielką pasją kształci kolejne pokolenia wrażliwych i świadomych odbiorców oraz twórców kultury a także daje możliwość doświadczania i przeżywania wartościowego Kina od najmłodszych lat.

Michał Merczyński