Cena

Cena


Ceny biletów:
Bilet indywidualny 10 zł
Bilet grupowy (od 15 osób) 8 zł
Karnet Festiwalowy (uprawniający do tańszego biletu) 12 zł
Cena biletu z Karnetem 5 zł