Bogdan Zdrojewski

Bogdan Zdrojewski


Szanowni Państwo!

28 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, konsekwentnie promującego kino dla młodej publiczności, to kolejna okazja do podkreślenia roli i rangi tej imprezy kształtującej wrażliwość filmową młodych widzów.

Wszyscy wiemy, jak trudną sztuką jest tworzenie filmów dla dzieci, które mają nie tylko bawić, ale też uczyć. Filmy, dobierane przez organizatorów na festiwal pod kątem walorów artystycznych i edukacyjnych, tworzą ciekawą mozaikę obrazów z różnych kultur, posługując się niejednokrotnie oryginalnym językiem filmowym. Co ważne, stanowią dla młodych widzów ofertę umożliwiającą poznanie najbardziej wartościowego repertuaru. Z kolei dla wychowanków i nauczycieli ta kompleksowa oferta jest okazją do dokonania wyboru obrazów pozwalających na odejście od komercyjnych schematów, mających wpływ na kształtowanie gustów młodej widowni. Tradycją festiwalu są towarzyszące pokazom filmowym spotkania z reżyserami, aktorami i ludźmi filmu z całego świata, a także dyskusje profesjonalistów mające na celu pomóc najmłodszym w zrozumieniu dzieła filmowego. To dzięki takim inicjatywom młodzi widzowie festiwalu mają szansę w przyszłości stać się świadomymi odbiorcami sztuki filmowej.

Życzę wszystkim uczestnikom wielu wrażeń i emocji podczas oglądania filmowych historii, zaś twórcom startującym w konkursie uznania w oczach wspaniałej publiczności, jaką stanowią młodzi widzowie.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego